Ghi theo tiền còn Quỹ cá nhân

Của tài khoản
Số tiền trên thuchi.vn
Số tiền thực hiện có
Diễn giải

Hướng dẫn

Nếu số tiền thực trên tài khoản hay tiền mặt của bạn khác với số tiền trên thuchi.vn thì bạn có thể thực hiện lệnh ghi theo tiền còn để có thể đồng bộ số tiền thực với số tiền trên thuchi.vn

VD: Trong ví tiền của bạn hiện đang có 2,000,000 mà số tiền trên thuchi.vn của bạn chỉ có 1,000,000 thì bạn hãy thực hiện 1 lệnh ghi theo số tiền còn là 2,000,000 để thuchi.vn ghi chép lại và đồng bộ với số tiền trong ví của bạn
Hỗ trợ trực tuyến

Email: hotro@thuchi.vn