Thêm quỹ tiền

Tên quỹ

(VD:Quỹ gia đình, Quỹ lớp, Quỹ công ty...)

SĐT quản lý cao nhất
SĐT quản lý thu chi

(Mỗi sdt cách nhau 1 dấu phẩy. Đây là những tài khoản có thể thực hiện các lệnh như thu tiền, chi tiền... của quỹ)

VD: bạn là lớp trưởng và muốn share quyền quản lý thu chi Quỹ lớp cho lớp phó thì bạn có thể thêm SĐT tài khoản của lớp phó vào đây

SĐT theo dõi

(Mỗi sdt cách nhau 1 dấu phẩy. Đây là những tài khoản chỉ được phép xem những giao dịch mà không được thực hiện lệnh thu tiền, chi tiền...)

VD: Bạn là lớp trưởng muốn share quyền theo dõi Quỹ lớp cho các thành viên trong lớp để các thành viên nắm bắt được tình hình chi tiêu của quỹ lớp

Chọn icon

Lưu ý:
+ Có thể thêm nhiều người cùng quản lý tài khoản bằng cách nhập số điện thoại vào phần SĐT quản lý
+ Mỗi sdt cách nhau 1 dấu phẩy ","
Hỗ trợ trực tuyến

Email: hotro@thuchi.vn