Cập nhật Quỹ cá nhân

Tên quỹ
SĐT quản lý cao nhất
SĐT quản lý thu chi

(Mỗi sdt cách nhau 1 dấu phẩy. Đây là những tài khoản có thể thực hiện các lệnh như thu tiền, chi tiền... của quỹ)

VD: bạn là lớp trưởng và muốn share quyền quản lý thu chi Quỹ lớp cho lớp phó thì bạn có thể thêm SĐT tài khoản của lớp phó vào đây

SĐT theo dõi

(Mỗi sdt cách nhau 1 dấu phẩy. Đây là những tài khoản chỉ được phép xem những giao dịch mà không được thực hiện lệnh thu tiền, chi tiền...)

VD: Bạn là lớp trưởng muốn share quyền theo dõi Quỹ lớp cho các thành viên trong lớp để các thành viên nắm bắt được tình hình chi tiêu của quỹ lớp

Chọn icon
icon Quỹ cá nhân icon Quỹ cá nhân icon Quỹ cá nhân icon Quỹ cá nhân icon Quỹ cá nhân
icon Quỹ cá nhân icon Quỹ cá nhân icon Quỹ cá nhân icon Quỹ cá nhân
Hỗ trợ trực tuyến

Email: hotro@thuchi.vn