Chuyển tiền Quỹ cá nhân

Số tiền
Tài khoản chuyển
Tài khoản nhận
Diễn giải

Hướng dẫn

Chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản trong Quỹ cá nhân của bạn

VD: Bạn vừa ra ATM rút 1,000,000đ thì bạn có thể thực hiện 1 lệnh chuyển khoản với số tiền 1,000,000đ từ tài khoản chuyển là ATM đến tài khoản nhận là tiền mặt để đồng bộ số tiền trên thuchi.vn
Hỗ trợ trực tuyến

Email: hotro@thuchi.vn