string(1) "9" Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không?

Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không?

Hỏi: Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không?

Trả lời: 
 Để xem chi tiết giao dịch bạn vào phần lịch sử giao dịch và click vào giao dịch muốn xem

Ở trang này sẽ thống kê chi tiết giao dịch như số tiền giao dịch, số tiền trước giao dịch, số tiền sau giao dịch, thời gian...

sửa giao dịch

Bạn cũng có thể xóa giao dịch trong vòng 1 tuần bằng cách ấn nút "Xóa", sửa giao dịch ở trang này trong vòng 1 tuần bằng cách điền số liệu mới vào các ô và ấn "Cập nhật". Nếu giao dịch nào quá 1 tuần thì nút "Cập nhật" sẽ không hiển thị và bạn cũng không thể sửa giao dịch đó nữa 

Hướng dẫn khác

Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào? Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào?

Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không? Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không?

Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không? Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không?

Ghi theo tiền còn là như thế nào? Ghi theo tiền còn là như thế nào?

Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không? Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?

Bình luận