string(1) "8" Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?

Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?

Hỏi: Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?

Trả lời
Câu hỏi của bạn được chia làm 2 phần

1. Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản
Bạn thực hiện chuyển khoản khi các tài khoản nội bộ của bạn chuyển tiền cho nhau
VD: Bạn vừa ra ATM rút 1,000,000đ thì khi đó tài khoản ATM của bạn sẽ giảm đi 1,000,000đ và tài khoản tiền mặt của bạn sẽ tăng lên 1,000,000đ đồng nghĩa với việc bạn chuyển 1,000,000đ từ tài khoản ATM sang tài khoản tiền mặt. Khi đó bạn sẽ thực hiện 1 lệnh chuyển khoản với số tiền 1,000,000đ từ tài khoản chuyển là ATM sang tài khoản nhận là Tiền mặt để đồng bộ số tiền 


2. Tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?
Bạn không thể chuyển khoản cho người khác. Bởi vì thuchi.vn là hệ thống hỗ trợ quản lý tài chính của bạn không đồng bộ với các tài khoản khác nên bạn chỉ có thể chuyển khoản nội bộ trong các tài khoản của mình

Hướng dẫn khác

Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào? Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào?

Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không? Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không?

Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không? Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không?

Ghi theo tiền còn là như thế nào? Ghi theo tiền còn là như thế nào?

Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không? Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không?

Bình luận