string(1) "7" Ghi theo tiền còn là như thế nào?

Ghi theo tiền còn là như thế nào?

Hỏi: Ghi theo tiền còn là như thế nào? 

Trả lời: 
Ghi theo tiền còn có nghĩa là ghi theo số tiền thực còn lại của bạn
VD: Trong ví bạn có 5,000,000đ tiền mặt nhưng vì lý do 1,2 ngày bạn quên không vào thuchi.vn để ghi chép các khoản chi tiêu hoặc bạn quên không ghi lại khoản chi tiêu nào đó mà số tiền trong tài khoản Tiền mặt trên thuchi.vn của bạn vẫn còn 7,000,000đ thì khi đó bạn sẽ thực hiện 1 lệnh ghi theo tiền còn với số tiền thực hiện có là 5,000,000đ để đồng bộ số tiền thực với số tiền trên thuchi.vn.

Để ghi theo tiền còn bạn vào trang danh sách tài khoản của quỹ tiền và click ghi theo tiền còn
ghi theo tiền còn thuchi.vn

Sau đó bạn thực hiện điền số tiền thực có của bạn 

ghi theo tiền còn

Hướng dẫn khác

Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào? Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào?

Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không? Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không?

Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không? Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không?

Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không? Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?

Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không? Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không?

Bình luận