string(1) "4" Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không?

Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không?

Hỏi: Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không?

Trả lời: 
1. Chức năng thu tiền

Ở chức năng này bạn có thể ghi chép các khoản thu hàng ngày, hàng tháng như lương, thưởng, tiền lãi...
Hệ thống thuchi.vn sẽ lưu lại thống kê và báo cáo tình hình tài chính cho bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm và xem chi tiết trong phần lịch sử giao dịch

2. Chức năng chi tiền

Chức năng này thì bạn ghi chép các khoản chi tiêu hàng ngày, hàng tháng theo các mục chi cho bản thân, sinh hoạt gia đình, quan hệ xã hội, cho vay... 
Ở chức năng này có thêm mục mức độ bạn có thể chọn như bắt buộc chi, cần thiết phải chi, có thể chi hoặc không và không cần thiết
Hệ thống thuchi.vn sẽ lưu lại và phân tích tình hình tài chính và báo cáo cho bạn hạn mức chi, mục tiêu tiết kiệm... để bạn có kế hoạch tiết kiệm và chi tiêu hợp lý nhất

Hướng dẫn khác

Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào? Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào?

Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không? Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không?

Ghi theo tiền còn là như thế nào? Ghi theo tiền còn là như thế nào?

Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không? Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?

Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không? Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không?

Bình luận