string(1) "3" Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không?

Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không?

Hỏi: Số tiền ban đầu là gì? Có phải nhập số tiền ban đầu không?

Trả lời: 
Sau khi bạn đăng nhập lần đầu tiên thì hệ thống sẽ tạo sẵn 3 tài khoản thuộc quỹ cá nhân của bạn là : Tiền mặt, ATM, Sổ tiết kiệm.  Ở lần đăng nhập đầu tiên này hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập số tiền ban đầu của các tài khoản trên, tài khoản nào không có tiền bạn có thể để 0đ
Lưu ý: Nếu bạn bỏ qua bước này thì hệ thống sẽ mặc định số tiền ban đầu của bạn là 0đ


Hướng dẫn khác

Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào? Tôi muốn sử dụng thuchi.vn thì phải làm như thế nào?

Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không? Có thể hướng dẫn tôi ghi chép thu tiền và chi tiền không?

Ghi theo tiền còn là như thế nào? Ghi theo tiền còn là như thế nào?

Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không? Khi nào thì tôi thực hiện chuyển khoản và tôi có thể chuyển khoản cho người khác không?

Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không? Tôi có thể xem chi tiết giao dịch ở đâu và có thể sửa được giao dịch không?

Bình luận